Življenje je ustvarjanje

Hitri kontakt

EPIKS uredništvo
041 791 211
info@epiks-modri.net

RIPITZ INOVACIJE d.o.o.
01/ 786 02 40
031 631 857
slavko@ripitz-inovations.com

ripitz inovacije  


Nove ideje za nove čase!logo_small RIPITZ

Inovacije in nove tehnologije prinašajo boljšo kakovost življenja vsaki posameznici ali posamezniku in nove poslovne možnosti podjetnikom!

Na našem spletišču EPIKS-Modri.net vam ponujamo bogato izbiro enkratnih izdelkov in storitev!

Skupina ModriNet Inovacije Logotip 3 - transparentni barvni

PAMETNA OTOČNA KUHINJA RIPITZ 

info@epiks-modri.net

kuhinja4

VIDEO - REAL SMART HOUSE RIPITZ - PAMETNA OTOČNA KUHINJA

VIDEO - PAMETNA OTOČNA KUHINJA IN PAMETNA KROGLA MIZA

VIDEO SLOVENŠČINA - PAMETNA OTOČNA KUHINJA

VIDEO ENGLISH - INTELLIGENT ISLAND KITCHEN RIPITZ 

VIDEO SPECIALNA MIZA ZA UČENJE IN RAČUNALNIK

VIDEO THE SPECIAL STUDY AND COMPUTER TABLE RIPITZ

VIDEO - VEČ INOVACIJ

MIZICA Z IZREZOM ZA INVALIDSKE VOZIČKE

Skrb za starejše in invalide je ena izmed nujnosti sodobnega sveta. Naše inovacije podjetja Ripitz inovacije d.o.o. so namenjene izboljšanju življenja starejših in invalidov na domu, na delovnem mesti in v družbi na splošno. Starejšim in invalidom bo omogočeno, da bodo s pomočjo naših inovacij lahko dalj časa ostali aktivni in živeli neodvisno. Inovacije prinašajo boljšo kakovost življenja in socialno vključenost starejših in invalidov ter nove poslovne možnosti.

Naše inovacije so pomembne za varnost, ohranjajo zdravje, izboljšujejo kakovost vsakdanjega življenja in so pomembne za vsakega posameznika!

Zagotavljajo prijetnejše bivanje ob boljšem, popolnem izkoristku notranjih in zunanjih prostorov ter lažje delo doma in na delovnem mestu!

Zastavljene cilje uresničujemo skupaj z "inovativnim timom" ljudi različnih generacij, izobrazbe, osebnih potreb in profesionalnih zahtev.

Z novo razvitimi inovativnimi izdelki, in z vrhunskimi spletnimi podpornimi storitvami vašem poslovanu, trženju in prodaji, zasnovanimi na najsodobnejših lastnih IKT tehnologijah naših partnerjev, ponujamo vsem proizovodnim in storiotvenim organizacijam nove tržne in prodajne priložnosti za povečanje konkurenčnosti poslovanja, obstoječe ponudbe in prodajne moči.

Zdaj, povezani delujemo na tem področju kot "Inovacijski team Ripitz" ("Ripitz Innovation Team").  Delujemo kot projektna skupina in kot družbena skupnost hkrati. Kot projektna skupina in team smo odprti za nove strokovnjake, investitorje, proizvajalce... Kot družbena skupnost smo odprti za vse ljubitelje življenja. Naše geslo je "ŽIVLJENJE JE USTVARJANJE! Pridruži se nam-USTVARJAJ Z NAMI!

NAŠA VIZIJA IN VODILO DELOVANJA:
  • uresničiti vizijo enake možnosti uporabe stanovanja in stanovanjske opreme za vse člane družine oz. generacije,
  • uresničiti vizijo podaljšanega bivanja otrok in odraslih ljudi s posebnimi potrebami ter starejših ljudi-tretje generacije na svojem domu,
  • uresničiti vizijo "medgeneracijskega sožitja v družini". Ta vizija je temelj za obstoj, srečo in uspešnost vsake posameznice in posameznika, vsake družine in vsake države.

Svoje inovativno delovanje smo pred leti posvetili ustvarjanju novih izdelkov za vsakdanjo rabo, ki olajšujejo delovanje starejšim ljudem, invalidom, vsem gibalno oviranim, mladim ali poškodovancem. Skratka, razvili smo vrhunske inovativne izdelke, namenjene vsem ljudem, ki imajo trajne ali začasne gibalne težave in v sedanjih razmerah potrebujejo družinske člane, domove za ostarele ali rehabilitacijske zavode, da jim pomagajo preživeti in delovati. 

Ustvarili smo inovativne izdelke trajne rabe za vsakdanjo uporabo doma ali na delovnem mestu. Ti izdelki omogočajo samostojno življenje in delovanje omenjenim šibkim skupinam ljudi, ker jim zmanjšujejo odvisnost ali zagotavljajo neodvisnost od pomoči družinskih članov. 

Družinskim članom prihranjajo družinske finance, potreben čas in energijo za pomoč svojcem, ki potrebujejo njihjovo oskrbo in fizično pomoč. 

Domovom starejših občanov in zdravstvenim inštitucijam znantno povečujejo finančne prihranke, zmanjšujejo potrebne delovne ure za fizično pomoč (premikanje...) ter zmanjšujejo pritisk na javno blagajno.

Naši inovativni izdelki vplivajo na dvig stanovanjske kulture. Odpirajo nove arhitekturne razvojne horizonte, poglede in zamisli bivalnih in poslovnih objektov. 

Pospešujejo in odpirajo nove razvojne ponudbene smeri, podjetniške in tržne priložnosti različnim proizvodnim in gradbeno-soritvenim organizacijam. Ustvarjajo prostor za razvoj novih konkurenčnih prednosti in nove prodajne ponudbe na področju turističnih storitev (zdraviliščem, hotelom, kmečkemu turizmu...).

Zamisel Vzorčne hiše Ripitz smo strnili v Projekt Pametni dom Ripitz, s katerim javno nagovarjamo zainteresirane investitorje, proizvodne in storitvene organizacije, bodoče partnerje v tem projektu in tudi družabne skupnosti (široko javnost in posameznike) kot podpornike. 

Nagovarjamo tudi vas, bodoče uporabnike predstavljenih izdelkov. Ob razvijanju predstavljenih inovativnih izdelkov smo spoznali, da v življenju deluje naslednje osnovno načelo:                                       

»Kar je dobro in nujno potrebno za ovirano osebo, je koristno tudi za vse ostale.«   

Potrebujemo vašo podporo za skupno prizadevanje. V ta namen želimo skupaj z vami humanitarno podpreti najbolj šibko in pomoči potrebno skupino - naše otroke s posebnimi potrebami - PODPRIMO - DONIRAJMO- VČLANITE SE V:

logo_Kros

Z VČLANITVIJO V DRUŠTVO KROS BOSTE PRISPEVALI K OBČUTNEMU IZBOLJŠANJU MATERIALNIH POGOJEV ŽIVLJENJA, ŠOLANJA IN DELOVANJA TE NAJBOLJ ŠIBKE IN POMOČI POTREBNE SKUPINE. NA SPLETNI STRANI ZGORAJ NAJDETE POTREBNE DOKUMENTE: STATUT DRUŠTVA IN PRIJAVNICO ZA VPIS V ČLANSTVO DRUŠTVA TER NAVODILA ZA VPLAČILO LETNE ČLANARINE, KI JE SIMBOLIČEN ZNESEK.                                                                                                             V NJIHOVEM IMENU SE VAM ZAHVALJUJEMO ZA POZITIVEN ODZIV!

Z VESELJEM VAM PREDSTAVLJAM Moja zgodba Poglavje 2PROJEKT PAMETNI DOM RIPITZ IN NAŠ TEAM Z ŽELJO, DA SE NAM PRIDRUŽITE IN PODPRETE SKUPNA PRIZADEVANJA PRI TEM PROJEKTU.


.