Življenje je ustvarjanje

Hitri kontakt

EPIKS uredništvo
041 791 211
info@epiks-modri.net

RIPITZ INOVACIJE d.o.o.
01/ 786 02 40
031 631 857
slavko@ripitz-inovations.com

MODRI.NET D.O.O.  


Zgodovino smo zapisali spodaj. Danes Modri.net d.o.o. s partnerskimi podjetji z informacijskimi in telekomunikacijskimi tehnologijami PONUJA podporo odločanju, nadzor nad organizacijo in poslovanjem zlasti pa rešitve za trženje, izvajanje tržne promocije in oglaševanja, podporo prodaji, izvajanje pospeševanja prodaje ter vodenje in projektno izvajanje skupnih razvojnih in poslovnih priložnosti - sinergij vseh vrst: vse, kar je v naši sedaj združeni ponubi z našimi kontakti po svetu vred. Še naprej tudi naprej razvijamo svoje tehnologije in smo predani inovacijam. 

In kako pospešujemo vašo prodajo: Eden načinov je "projektno mreženje": Najboljša podjetja, njihova tehnološka znanja, rešitve in produkte/storitve skozi prestižne projekte povežemo v nove dosežke skupne odličnosti. Drugi način je predstavljen na http://epiks-modri.net/page/samostamp/

Predstavljamo vam naše ponudbe: 

VES SOFT-TECH IN STORITVE NA ENEM MESTUVIZITKA Miljenko_Vojnovic_Skupina_Modri_net

Strategy Management Consulting Change Management Implementation

LOGO_THE BRIDGE_EPIKS_BIG

VSE ZA VAŠ DIGITALNI MARKETING, OGLAŠEVANJE, POSPEŠEVANJE PRODAJE, SEJME...ZABAVO

infotisment

Za najugodnejšo ponudbo pa pokličite 041 791 211

POSLOVNA INTELIGENCA - BUSINESS INTELLIGENCEpOSLOVNA INTELIGENCA

Za najugodnejšo ponudbo pa pokličite 041 791 211

OPERATER MOBILNE TELEFONIJE - SATELITSKI INTERNET - IP TELEFONIJA - ASK SISTEM OBVEŠČANJA ZA REŠEVALNE SLUŽBE 

LOGO_NOVATEL transparent

VEČ KOT ZGOLJ MARKETING 

LOGO_BIRT

SVET IGRIC PO TVOJEM OKUSU!

GameVan1


Martin Heideger (filozof eksistencializma): „V tem našem času, ki terja provokativno misel, je najbolj provokativ na misel to, da še ne razmišljamo“.

Bistvo je očem skrito! Ta tisočletja star aforizem, ki pove in pojasni delovanje ljudskih možganov, razume majhen procent ljudi na svetu:

Delovanje možganov

Znanost še ne zna pojasniti tajne delovanja vaših možganov, ne opredeli enoznačno misli, razmišljanja, zavesti in vaše percepcije objektivne realnosti, vašega (v)pogleda (na življenje in stvari, kakšne so v resnici). Čeprav je bistvo delovanja misli znano že tisoče let. Vodoravna linija, ki jo vidite na zgornji sliki, se ne začne v očeh, ampak v zadnjem delu vaših možganov, in označuje smer dejanskega poteka vašega razmišljanja in oblikovanja zavesti (Intelligents Design), ki se konča v očeh. Ta linija označuje kanal, vmesni prostor med levo in desno polovico vaših možganov, ki nista medsebojno neposredno fizično povezani. 

Ne govorimo o vašem vizualnem, fizičnem pogledu, ampak o vašem notranjem (v)pogledu na življenje (Point of World View) in stvari, čas in stvari takšne, kakršne "so" tu in zdaj (Dasein) resnično objektivno realne. Ne govorimo o vaših iluzijah na osnovi vaših lastnih predpostavk (ASS/U/ME), utemeljenih na neinformiranosti ali govoricah. Govorimo o vaši intuiciji in zavesti - o vaši VIZIJI, ki oblikuje vašo identiteto, iz katere edino lahko črpate moč za življenje in vsakdanje delovanje. Govorimo o moči DESIGNA. Kdor nima vizije, ji ne more slediti, tava v temi ali se vrti v začaranem krogu življenja. Kdor misli, da jo ima, ampak prej vanj trdno NE VERJAME, tudi nikoli ne razume ne njenega pravega bistva ne bistva življenja, časa in stvari v njem. In ne pride zlahka ali nikoli do svojih CILJEV. Kajti edino intuicija vas lahko zanesljivo učinkovito in uspešno vodi pri vsakdanjem delovanju.

Kot rečeno, naznačena vodoravna črta na zgornji sliki,ki ponazarja potek misli in smer razmišljanja spoznanja, ODKRITJA (in nastajanja INOVACIJE), jasnega pogleda, videnja,  in spoznanja ali razumevanja (Verstehen) resnične objektivne realnosti-situacije (ali problema, to je priložnosti), se vedno konča v očeh.  Dejansko se to zgodi v trenutku, ki mu rečemo PREBLISK. Prebliski so izkušnja, ki jo doživljajo vsi ljudje, le da nanje ne polagajo večje pozornosti. Ker večina ljudi ne ve, kaj pomenijo in koliko pomembni so. Kot tudi ne vedo, koliko je pri vsem tem pomembno "tretje oko" ali "notranje oko".

V trenutku prebliska, ki traja okoli 1/54 sekunde (izmerjeno z inštrumenti in znanstveno potrjen čas trajanja prebliska), se nam za hip prikaže resnična objektivna realnost - bodisi je to uresničljiva ideja, odkritje (inovacija) bodisi priložnost ali matematična formula rešitve neke situacije. Nikoli ne uporablja(j)mo besede problem zaradi njene negativne energetske konotacije, to je dejanskega zaviralnega vpliva te besede za osebno pro-aktivnost, in posledično slabšo dejansko učinkovitost in uspešnost. Zato verjamemo (in se zavedamo), da problemov ni, da "so" samo situacije (in spleti okoliščin) in priložnosti! 

Preblisk je konkretni izraz intuicije, ki nam daje moč in nas zanesljivo vodi pri vsakdanjih opravilih. Večina ljudi se tega ne zaveda. Tudi zaradi "vere" v vsevednost in vsemogočnost avtoritet znanosti, ki ne priznajo intuicije za dokaz veljavnosti neke teorije ali uporabnost oziroma uresničljivosti in praktične uporabnosti ali uresničljivosti neke rešitve. 

Čeprav je v celotni svetovni zgodovini znano nešteto primerov najpomembnejših mislecev (iz zgodovinskih mitov, legend...njihovih lastnih (avto)biografskih zapisov in javnih izjav, npr. Isaack Newton, Nikola Tesla, Alfred Einstein, ki je rekel, da se mu je formula splošnega zakona relativnosti prikazala v trenutku prebliska, ampak, da je potreboval dve leti dela in prizadevanj, da jo je "dokazal" oziroma znal znanstveno razložiti preden je bila sprejeta s strani znanstvenih avtoritet in šele nato s strani znanstvene javnosti. Dokler torej nekaj novega (inovativnega) dejansko ne naredimo vsega sami in to pokažemo, nihče ne verjame, kajti razumljivo - nihče ničesar ne razume ali pa varuje lastne interese (vsakršne "avtoritete" so nagnjene slednjemu in to deluje zelo zaviralno na splošni napredek). Takšni smo pač ljudje: raje rečemo: "najprej mi pokaži, pa ti bom verjel", namesto da bi vsak "najprej verjel, zaupal". In bi se vse in mnoge dobre in slabe stvari (resnice in laži) veliko lažje in hitreje odkrile, naredile in različne situacije razrešile v dobro vseh udeleženih. Enako velja za medsebojna razmerja med ljudmi (=medsebojno komunikacijo) in v družini, ki je osnovni ekonomski (gospodarski) subjekt države. Kaj dogaja danes z družinami, pa vemo vsi:  družina izginja. Pod pritiskom in vplivom potrošništva, pohlepa, oderuštva in skopuštva. Ker nihče ne razmišlja!

Tu govorimo, seveda, o sodobni poslovni objektivni realnosti naših organizacij -  potrebi po poslovnih načelih poštenosti, nravnih tržnih, ampak urejenih poslovnih pravilih (kodeksih), profesionalizmu in poslovnemu bontonu, medsebojnem poslovnem in razvojno-poslovnem sodelovanju....sinergijah! Kar je pogoj poslovnega preživetja in konkurenčnosti (upešnosti) v današnjem zglobaliziranem svetu. Kjer vlada sodobno "čudežno trojstvo": svet korporacij, spletnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in odlične organizacije!

Oči človeka povedo vse - strah, jezo, veselje...tudi začetke hudih bolezni!

ALI VIDITE POVEZAVO MED ESSILOR IN CLARUS? ALI VIDITE POVEZAVO MED CLARUS IN BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJO? ALI VIDITE POVEZAVO MED KRIPTOVALUTAMI IN NAŠIM SISTEMOM DIGITALNEGA POSPEŠEVANJA PRODAJE?  ALI VIDITE POVEZAVO MED DIGITALIZACIJO IN PRODUKTIVNOSTJO? VSE TO LAHKO VIDITE=RAZUMETE, LE ČE VESTE, KAJ JE DIGITALIZACIJA.  

O zgodovini Modri.net d.o.o.:

Organizacija Modri.net d.o.o. je bila formalno ustanovljena v Radovljici spomladi leta 2001. V letu 2006 je bil sedež podjetja prenešen v Velenje. Od prvega dne svoje ustanovitve je organizacija Modri.net d.o.o.  imela jasen pogled na prihodnost: VIZIJO, osredotočeno na inovacije. In jasno izoblikovan življenjski poslovni pogled (filozofijo) medsebojnega povezovanja, združevanja znanj in izkušenj ter sodelovanja kot poti in načina ustvarjanja konkurenčnih prednosti in sinergij, kateremu je Modri.net d.o.o. predana tudi danes kot sistemski integrator, ponudnik popolnih in celovitih in konkretnih spletnih tehnoloških informacijsko-telekomunikacijskih in organizacijskih produktov in storitev, ki zadovoljujejo vsakdanje poslovne procesne in druge potrebe tako organizacij vseh velikosti na področju različnih dejavnosti in industrij kot tudi nakupovalne in druge življenjske potrebe končnih potrošnikov. V pravem smislu besed popolno, celovito, kakovostno in po konkurenčnih cenah. Prisotna in delujoča lokalno in globalno sinhronizirano in hkrati.

Organizacija Modri.net d.o.o. je bila ustanovljena zaradi lastnih potreb po razvoju spletnih informacijskih orodij, produktov in storitev, ki so bila nujno potrebna za podporo poslovnim procesom, odločanju in vodenju večjih organizacij naročnikov z različnih področij dejavnosti in industrij doma in v tujini, ki se jim je v tistih letih izvajala storitev (projekti) celovitih produktivnostnih prenov njihovih organizacij (Change Management Productivity Programmes). Zaradi tega, ker taka spletna informacijska orodja, softverski produkti in storitve v tistem času manj ali več niso obstajale in jih ni bilo mogoče kupiti pri takratnih organizacijah ponudnikih ne doma ne v tujini, se je organizacija Modri.net sama lotila njihovega razvoja. In to stane: leta časa, ustvarjalnega napora in denarja, reinvestiranega v razvoj!

Seveda organizacija Modri.net d.o.o. sama ne bi mogla nikoli razviti ničesar novega niti inovativnega, če se ne bi pri tem že leta pred formalno ustanovitvijo povezovala, združevala lastna znanja in izkušnje ter naslanjala na rešitve drugih posameznikov in organizacij iz tistega časa (in obratno, vzajemno). Takrat so to bile mlade in razvoju ter inovacijam predane domače in tuje organizacije in posamezniki. In vsi udeleženci, takrat sodelujoče in v medsebojnem poslovno-razvojnem sinergijskem razmerju odrasle organizacije in posamezniki, nekoč majne in le na domačem trgu delujoče organizacije, so danes posamezniki in organizacije prepoznani in prisotni tudi in čedalje bolj globalno. Vsi s konkretnimi mednarodnimi referencami kot rezultatom in dokazom predanega in strokovnega dela. Jamci kakovosti svojih ponudb.

Zares zgodba o uspehu, za katero pa ni sreča, ampak odrekanja, trdo delo in tradicija 25 letnega poslovnega delovanja, ki ga od začetka vodi jasna vizija in predanost ustvarjalnosti, vztrajnost na potrpežljivem uresničevanju zastavljenih ciljev in zavezanost predvsem načelom poslovne poštenosti, medsebojnemu zaupanju in kakovosti (odličnosti).

Za najugodnejšo ponudbo pa pokličite 041 791 211


 


Prej bi vam nekoliko pojasnili  pomen poslovne inteligence za vašo učinkovitost in uspešnost. V svojem poslovnem informacijskem sistemu, v različnih dokumentih, npr. računih (prejetih in izdanih), prevzemnicah, izdajnicah, potnih nalogih, prometih blagajn, obračunih plač, proizvodnih, skladiščnih in dostavnih evidencah itd., imate ogromne količine posameznih podatkov, ki še niso informacije. Slednje nastajajo tako, da sestavljate (agregirate) zelo različne podatke v različne kombinacije odvisno od namena in cilja želene informacije. Zaporednih stopenj te agregacije (iteracij) je več. Najprej naredite iz podatkov različne enostavne informacije, ki jih potem v različnih kombinacijah za različne namene sestavljate v bolj kompleksne informacije in ta postopek ponavljate dokler ne dobite končno želene in uporabne informacije, ki jih potem razumljivo in nazorno prikažete in pojasanite v svojih poročilih (s številkami v tabelah, slikovno s trendi, grafi, procenti rasti, odmika od pričakovanega ali planiranega itd. Postopek je zamuden, lahko traja tudi več dni, terja tudi veliko strokovnega dela (v velikih podjetjih to delo opravljajo planerji-analitiki več različnih profilov). Tako pripravljene informacije in poročila so praviloma že zastarela in informacije v njih niso več uporabne. Danes je čas denar. Zastarela, zapoznela informacija je neuporabna in predstavlja največjo izgubo, dejanski stošek zaradi nepravočasno zaznanega ali prepočasi oziroma napačno reševanega problema, izgubo prodajne ali poslovne priložnosti oziroma nefleksibilnost, nesposobnost podjetja, da se hitro prilagodi, zazna in realizira prodajno ali poslovno priložnost. 

Poslovna inteligenca vsa ta opravila opravi avtomatsko za vas. Vsak dan zjutraj se napolnijo podatki iz vašega poslovnega informacijskega sistema (iz vaših baz podatkov in dokumentacije). Ob kavici lahko opravite nadzor in kontrolo nad stanjem in potekom vašega tekočega poslovanja.