Življenje je ustvarjanje

Hitri kontakt

EPIKS uredništvo
041 791 211
info@epiks-modri.net

RIPITZ INOVACIJE d.o.o.
01/ 786 02 40
031 631 857
slavko@ripitz-inovations.com

pametni dom ripitz  


PREDSTAVITEV PROJEKTA PAMETNI DOM RIPITZ.

Projekt PAMETNI DOM RIPITZ je več kot desetletje trajajoč projekt, ki ga od začetka vodijo jasna vizija in cilji, pojasnjeni v nagovoru vodilnega inovatorja. Projekt PAMETNI DOM RIPITZ je prišel v sklepno fazo realizacije. Kot celota že poldrugo leto poteka sočasno v treh IZVEDBENIH podprojektih: PROJEKT 1, PROJEKT 2 IN PROJEKT 3. Pojasnjeni so v nadaljevanju. PROJEKT 1, večina prve tretjine projekta je že za nami. Prebili smo led. 

Vabimo vas, da gledate te delne, izvedbene podprojekte celotnega projekta PAMETNI DOM RIPITZ kot podjetniki, organizacije in zainteresirani vlagatelji, in razumete ta projekt kot projekt, ki prinaša s seboj številne poslovne priložnosti ter je osnova za vašo odločitev, se pridružite projektnemu teamu Ripitz Inovacije, da ta projekt skupaj realiziramo. Končni cilj projekta je PROJEKT 3. PROJEKT 3 bo zagotovil izdelavo inovacije "Lift 4 Life" ali "Materine roke", ki bo v veliki meri rešil  probleme ostarelih ljudi in vseh drugih gibalno začasno ali trajno oviranih oseb (invalidov, poškodovancev, ki se rehabilitirajo itd., in njihovih družin, ki v največji meri danes mora skrbeti za njih, praviloma to pomeni nepredstavljive vsakdanje težke emotivne in fizične napore (glede premikanja takih članov družine). Gre za eno najbolj humanih in potrebnih rešitev za potrebe za vse gibalno ovirane in starejše ljudi. V tem smislu ima nova inovacija Lift4Life ali "Materina roka" svetovni potencial. 

Inovacija "Lift 4 Life" je natančno dokumentirana, in izvedljiva v časovnem razponu 6 do 12 mesecev, odvisno od velikosti finančnega budžeta. Ne dvomimo, da je v tej sklepni fazi projekta PAMETNI DOM RIPITZ to nerešljiv izziv.

Projekt Pametni dom Ripitz kot celota je utemeljen na že realiziranih dejstvih. Na prej razvitih in novih inovacijah - izdelkih in storitvah, ki v sebi skrivajo številne tržne in prodajne potenciale, priložnost, da izboljšate svoje obstoječe proizvodne in ponudbene programe izdelkov in storitev, ter da jih obogatite z novimi izdelkami in storitvami z višjo dodano vrednotjo. Gre za številne poslovna priložnosti v povezavi s tem projektom, v katerem lahko vsak najde svoje mesto. V osnovi projekta je tudi naslednje dejstvo: možen je nov način proizvodnje pohištva po meri prostora, nova tehnologija proizvodnje pohištva, ki se poleg sedanje masovne industrijske proizvodnjie pohištva (ki ni po meri) razteza z enakim namenom uporabe tudi na področje gradbeništva. Temelji na univerzalnem veznem elementu (UVE). Uve je naša inovacija, ki se je pred leti porodila pri ustvarjanju Pametne Otočne kuhinje in omogočila njeno izdelavo. Uve je-bo (novi) osnovni gradnik pohištvenih (in gradbenih) konstrukcij.

Več o UVE...>> 

Kot smo pojasnili v nagovoru Projekt Pametni dom Ripitz sledi jasni viziji in ima naslednje izvedbene cilje:

PRVI IZVEDBENI CILJ - PROJEKT 1                                                                              

 1. Postaviti vzorčno pametno hišo (ali več vzorčnih hiš doma in v tujini), projektirano za jasne namene, tržne in ciljne segmente in opremljeno z vso notranjo stavbno in pohištveno opremo in napravami vred, ki jo šele naredijo za pametno hišo v pravem smislu te besede, da se doseže osnovni namen hiše bodisi za družinske bodisi za poslovne namene. Naš Projekt Pametnega doma Ripitz zadovoljuje vsem prej navedenim kriterijem, in kar je najpomembneje osnovnemu namenu (dom) in za zadovoljitev potreb vsakdanih življenskih opravil njegovega uporabnika oziroma uporabnikov. Vse sedanje ponudbe pametnih hiš ponujajo le in zgolj IKT sisteme upravljanja na daljavo in avtomatizacije običajnih ročnih opravil, npr. prižiganje in ugašanje luči, gretja ali klimatizacije prostorov, odpiranja in zapiranja garažnih ali vhodnih vrat, dviganja in zapiranja senčil ipd. Kar enako ponuja tudi naša Pametna hiša Ripitz. Gre za uporabo interneta in na njemu utemeljenega IoT (Interneta stvari-vsega, Internet of Things-Everything):

Krmiljenje pametne hiše

Vendar se Pametna hiša Ripitz bistveno razlikuje od vseh drugih pametnih hiš po tem, da kupcu-uporabniku ponuja tudi kompletno inovativno trajno opremo za vsakdanjo uporabo v bivalnih ali poslovnih prostorih, ki rešuje njegove stvarne življenjske vsakodnevne potrebe (probleme). Temu, celovitemu konceptu osredotočenemu na zadovoljitev stvarnih potreb uporabnika danes ne sledi nobena pametna hiša. Vsi ali pretežna večina sledi sedanjemu tehnološkemu trendu, "uporabi tehnologije zaradi tehnologije". Tudi končne tehnološke rešitve v obliki pametnih izdelkov in storitev v konkretni ponudbi, ki stvarno olašujejo vsakdanja opravila, manj ali več, ne zagotavlja in ne proizvaja še nobeden proizvajalec na svetu, razen unikatno. In tu se začenjajo razkrivati dimenzije, širina in globina poslovnih priložnosti, o kateri govorimo v zvezi s Projektom Pametni dom Ripitz. 

Projektni Inovacijski team Ripitz je v predhodnih fazah več kot desetletje trajajočega razvoja inovativnih izdelkov trajne rabe za vsakdanjo uporabo doma ali na delovnem mestu že naredil večino teh inovativnih izdelkov. Predstavili smo vam jih prej na začetni in drugih straneh tega spletišča. Takrat so bili to izdelki prihodnosti. Danes postajajo stvarnost za konkretne uporabnike. Vendar stvarnost, ki je sedaj podrprta s pametnimi smart tehnologijami na osnovi interneta, kar uporabnikom zelo olajšuje življenje, zlasti gibalno oviranim in starejšim ljudem. To je bistvo in vsebina Projekta Pametni dom Ripitz. Verjamemo, da jo boste zaznali in prepoznali. Prednost Inovacijskega team Ripitz je, namreč, da ima na razpolago in lahko koristi vse ključne internetske tehnologije za IoT pametne (smart) rešitve. 

Z vzorčno hišo želimo tako nove tipe hiš kot opremo predstaviti in ponuditi v proizvodnjo različnim proizvajalcem doma in v svetu in v prodajo končnim kupcem na svetovnih trgih in doma, v Sloveniji. Namen postavitve vzorčne hiše je, da jo opremimo s to opremo. Vzorčna hiša bo tako kot celota na ogled zainteresiranim vlagateljem in končnim kupcem za odločitev za nakup - tako hiše kot posameznih delov opreme, rešitev ali kot celote.

Projekt postavitve Vzorčne pametne hiše Ripitz je pomemben prvi pospešitveni korak v smeri realizacije številnih poslovnih priložnosti zato, da zainteresirani poslovni javnosti in tudi končnim uporabnikom (kupcem) omogočimo ogled rešitev (našega prodajnega programa) v živo, v vsakdanji uporabi za vsakdanje potrebe: zainteresiranim proizvajalcem, bodočim partnerjem, vlagateljem, sponzorjem in donatorjem ter končnim kupcem uporabnikom, to je tako organizacijam kot individualnim uporabnikom, ki potrebujejo te bivalnih ali poslovne prostore in opremo. 

Namen tega podprojekta - postavitev vzorčne hiše je le in zgolj pospešitev izvedbe zaključne faze celotnega projekta Pametni dom Ripitz, s katerim se konča temeljni razvojni ciklus in projekt nadaljuje kot redno poslovanje.

V tem smislu je projekt postavitve Vzorčne pametne hiše Ripitz za soinvestitorja v ta projekt marketinško-promocijska naložba (investicija) in sočasno vlaganje v izboljšanje in razvoj lastnih novih programov izdelkov in storitev z namenom osvajanja trgov in pospeševanja prodaje hkrati. V ta namen smo znotraj že omenjenega več kot desetletje trajajočih predhodnih faz projekta Pametni dom Ripitz skupaj s partnerji razvili tudi vse ključne spletne IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) in vrhunske software-ske infrastrukturne platforme in aplikativne produkte za popolno podporo poslovnemu upravljanju in vodenju organizacij in poslovanja z marketingom, promocijo in pospeševanjem prodaje vred. Del tega sistema je tudi ta portal: epiks-modri.net. Pomeben organizacijski del tega sistema sta tudi SAMOSTAMP, Skupina Modri.net in Inovacijski team Ripitz. Ti sistemi sodelovalnih poslovnih mrež, ki delujejo lokalno in globalno so ob UVE in drugimi inovaciji jamstvo varnosti/obvladljivosti poslovnih tveganj in bodoče poslovne uspešnosti skupnih naložb (investicij). Sedanji tehnološki, tržni in drugi trendi in fenomeni kot je UBER in drugi podobni dajejo zadostno osnovo za zaupanje v Projekt Pametni dom Ripitz, kajti je voden in organiziran na enakemu osnovnemu principu interneta: mreženju (networking), kooperaciji in sodelovanju, skupnemu delu mnogih in ob podpori najsodobnejših tehnologij. Gre za naravni princip: princip urejene komunikacije=urejenih medsebojnih odnosov pri sodelovanju in skupnemu delu za realizacijo zastavljenih ciljev. To ne gre brez ključnih IKT infrastrukturnih platform in njihovih orodij. Ki pa jih Projekt Pametni dom Ripitz tudi zagotavlja in uporablja. Kar smo vam tudi prej predstavili na začetni in drugih straneh tega spletišča. 

DRUGI IZVEDBENI CILJ - PROJEKT 2                                                                                      

2. Ponuditi trgu v nakup Pametno hišo Ripitz kot celoto, to je tako postavljeno Vzorčno pametno hišo s kompletno notranjo opremo vred. Zato tudi vabimo arhitekte, proizvajalce hiš in ponudnike storitev zaključnih del v gradbeništvu, trgovske in druge organizacije, da se nam pridružijo v tem sklepnem projektu. Zato, ker ta projekt kot rečeno vsem zagotavlja vrsto novih in enkratnih poslovnih priložnosti. 

Kot vsakega potencialnega nalagatelja (investitorja) vas pravgotovo zanimajo  pričakovana donosnost oziroma s tem povezana predvsem vprašanja velikosti trga: kdo so kupci, to je - širine področij uporabe in števila potencialnih kupcev Pametnih hiš Ripitz in vsakega posameznih predstavljenih izdelkov oziroma  njene notranje opreme (velikost prodajnega programa) kot ključnih elementov za oceno tržnega potenciala, prodajnih možnosti, prodajnih cen in proizvodnih stroškov...

Prej smo poudarilli, kaj je jamstvo vsega: lastno znanje, lastne infrastrukturne tehnologije, inovativne zaščitene rešitve in oprijemljive svetovne reference, ki so naši dejanski dosežki. Skratka, močna in operativno zmožna, najsodobneje opremljena ekipa. 

Večina inovativnih izdelkov stavbnega pohištva in notranje pohištvene opreme temelji na zaščiteni inovaciji - univerzalnemu veznemu elementu ( UVE). UVE je temeljni gradnik pohištvenih konstrukcij. Brez  UVE ne bi bilo mogoče proizvesti takega izdelka kot je npr. pametna otočna kuhinja. UVE ni le osnovni gradnik novega načina izdelave pohištvenih konstrukcij, ampak tudi gradbenih konstrukcij za različne namene. Ima torej dva široka področja uporabe: pohištveno in gradbeno industrijo. UVE omogoča industrijski način kosovne proizvodnje pohištva po zamisli in meri prostora končnega uporabnika. omogoča popolni izkoristek razpoložljivega notranjega in zunanjega prostora bivalnih in poslovnih objektov. Po konkurenčnejši ceni kot sedanji način oziroma tehnologija železnih varjenih konstrukcij. Lažja konstrukcija, večja nosilnost v primerjavi z enako varjeno konstrukcijo, poenostavljena logistika dostave posamičnih delov pohištva in hitra montaža pohištva pri končnem uporabniku, trajnost izdelka, ničelni stroški vzdrževanja teh konstrukcij (ne rjavi, ni potrebna barvna zaščita ipd., so le nekatere očitne stroškovne in cenovne prednosti.  in predvsem velikanski tržni potencial - potrebe končnih uporabnikov po pohištvu izdelanem po meri in potrebi po čimvečjem izkoristku razpoložljivega prostora. A omogoča ekonomično izdelavo inovativnih izdelkov, ki rešujejo probleme gibalno oviranih oseb. V tej kategoriji so tudi starejši ljudje. Statistično poslovno gledano je to vse prej kot nezanemariv procent potrošnikov na trgu, ki tudi pospešeno narašča.

TRETJI IZVEDBENI CILJ  - PROJEKT 3                                                       

3. Dokončati novo, svetovno inovacijo - "Materina roka". Podrobneje jo predstavimo pozneje. Pomemben je namen te inovacije. "Lift 4 Life" omogoča samostojno premikanje negibni osebi (iz postelje v voziček in obratno, iz vozička v avto in obratno. Preprosto povedano, gre za robotsko mehansko roko za dviganje in obračanje popolnoma negibnih oseb. In ki jo oseba sama upravlja z daljincem oziroma z ročico, in ki varno prime trup in glavo, dvigne, prenese in spusti osebo. 

Primer - pozitivne izkušnje Pametnega doma RIPITZ in predvsem ta nova inovacija - "Lift4Life" - "Materina roka" bodo prispevale k zmanjšanju potreb po odhodih (namestitvi) oseb – družinskih članov z določeno omejitvijo v domove za ostarele ali druge socialne inštitucije in tako omogočile zmanjšanje stroškov zdravstvene oskrbe in rehabilitacije oz. razbremenitevjavnih blagajn. Zelo pomemben je tudi negativen dejavnik stresa, kateri spremlja oz. ga povzroča selitev onemogle osebe iz domačega oziroma družinskega okolja.

Pametni dom Ripitz je primer celovite rešitve "medgeneracijskega sožitja". Ima na razpolago vse (lastne) IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) za krmiljenje vseh naprav v hiši, kar premorejo "pametne hiše" na trgu, razlikuje pa se od vseh drugih po tem, da edini zagotavlja opremo, ki dejansko omogoča "medgeneracijsko sožitje": da družinski član z določeno omejitvijo lahko ostane doma z družino, Opremo, ki je dostopna vsem in zaželena zaradi praktičnosti. 

Pametni Dom RIPITZ v Grosuplju je (bil) vzorčni prikaz večjega izkoristka novogradenj in ustrezno adaptiranih stanovanjskih enot. V sodelovanju z ostalo projektno skupino RIPITZ in soinvestitorjeve opreme, omogoča raziskovalno delo in promocijo gradnje in opreme, ter razvoj še posebej zahtevne inovacije – robotske mehanske roke za dviganje in obračanje povsem nepomičnih oseb. To inovacijo, poimenovano „materina roka“ pa vam še posebej predstavljamo.

Zagotovo razumete, da ne moremo javno razgrinjati podrobnosti inovacije, ki pa so zapisane v razvojni dokumentaciji.


PREDSTAVITEV PROJEKTA VZORČNE PAMETNE HIŠE

Možna sta dva scenarija postavitve vzorčne pametne hiše. Eden je predelava obstoječe atrijske hiše v Grosupljem, drugi je nakup parcele in postavitev novo zgrajene vzorčne hiše. Predstavljamo prvi scenarij atrijske hiše v Grosupljem z razlago ključnih elementov. Ta scenarij je v teku poldrugega leta izvajanja projekta Pametni dom Ripitz sicer odpadel. Ker se je realiziral drugi predvideni scenarij: realiziral se je nov s projektom predviden tip hiše (dom) za starejše osebe, družino: HIŠA VITA (drugi tloris in fotografije). Najprej predstavljamo prvi scenarij, predelava poslovno družinske hiše v Grosupljem v skladu z namenom in cilji Projekta Pametni dom Ripitz. 

Dom je eno najpomembnejših okolij v življenju vsake osebe. Doma se sproščamo, moramo se počutiti varne (velik pomen tehnologije sodobnih varnostnih kamer za starejše in gibalno ovirane osebe), počivamo in uživamo v življenju z družino in prijatelji ter pri opravljanju dela. Najprej potrebujemo cenovno sprejemljivo hišo in hišo z majhnimi tekočimi stroški.

Zato potrebujemo tako nizkoenergetsko hišo kot primerno opremljene notranje in zunanje prostore. S praktično opremo za vsakdanjo rabo, ki nam olajšuje vsakdanje življenje. Temu prispeva zlasti notranja pohištvena oprema, izdelana po meri, s katero lahko maksimalno izkoristimo še tako majhen razpoložljiv prostor. Danes k temu največ prispevajo najsodobnejše tehnološke IoT (internet of Things-Everything; Internet stvari-vsega) rešitve, ki to sodobno hišo in opremo naredi pametno - smart hišo v polnem smislu te besede, a po sprejemljivi ceni. V projektnemu teamu Ripitz Inovacije smo, kot rečeno, sami z dobro načrtovanim razvojem uspešno zagotovili večji del takšne opreme in rešitev. 

Večji del takšne oprema je bil prvotno razvijan ob sodelovanju v projektu Dom Iris za invalide in otroke s posebnimi potrebami, starejše in bolne s ciljem, da jim omogoči samostojno življenje. Ta cilj smo dosegli. Predvsem smo kot razvojniki in ljudje doumeli ter izkusili probleme, s katerimi se te kategorije ljudi srečujejo pri vsakdanjih opravilih. Tega večina ljudi ne opazi in nima s tem nobenih življenjskih izkušenj. Dokler se ne začnemo starati ali se nam nekaj ne pripeti, ko se nenadoma znajdemo v enaki situaciji. S tem v zvezi je pomemben del poslanstva Projekta Pametni dom Ripitz tudi osveščanje javnosti in opozarjanje na te probleme. 

In smo ob teh izkušnjah spoznali tudi, da deluje osnovno načelo, ki se ga držimo:  »kar je dobro in nujno potrebno za ovirano osebo in za ljudi s posebnimi potrebami, je koristno tudi za vse ostale, ki so še pri močeh in zdravi«. Želimo te rešitve podeliti z vsemi. Kajti vsa predstavljena oprema je tudi ergonomsko zasnovana, da varuje zdravje, pravilno držo pri sedenju in delu sede, tako da preprečuje poškodbe hrbtenice in posledice, ki se zaradi nepravilne drže razvijajo v druge bolezni. Preventiva, ki je argument tudi za mlajše generacije ljudi in družin.      

Zavedamo se tudi, da se vsi staramo in tudi drugače srečujemo s poškodbami in z enakimi problemi kot gibalno in drugače ovirane osebe. Bodisi v lastni družini ali, ko občasno tudi sami zbolimo in začasno zgubimo moč za najpreprostejša opravila - npr. stojeti nekaj skuhati...... in smo nekaj časa nemočni brez prisotnosti in pomoči druge osebe že pri tako osnovnih preživetvenih opravilih.

Javna blagajna je vedno tanjša. Država že sedaj teško zagotovi dovolj nastanitvenih kapacitet v zdravstvenih organizacijah in domovih za ostarele ter zadostno število osebo za oskrbo in pomoč vsem pomoči potrebnim osebam z začasnimi ali trajnimi gibalnimi ovirami. Družinski člani pa zaradi sodobnega načina življenja in dela največkrat niso v priložnosti biti ves čas takšni osebi pri roki in ji streči. Rešitev za samostojno delovanje je ustrezno izkoriščen razpoloživi prostor in oprema, ki nam to samostojnost in neodvisnost od pomoči drugih oseb omogoča.   

In to je tudi osnovni namen našega projekta Pametni dom Ripitz. Želimo ga dokončati in ustvarjati skupaj z vami. Naj vam ga torej predstavimo konkretneje:

Pametni Dom RIPITZ (prvi scenarij) je demonstracijska nizko-energetska atrijska pametna hiša z uporabno površino 170 m 2, opremljena z vso notranjo opremo, katera skupaj z arhitektonskimi rešitvami omogoča najvišjo stopnjo funkcionalne samostojnosti i neodvisnosti 24 urnega bivanja in profesionalnega dela oseb z najtežjimi oblikami invalidnosti. Hiša je na sončni lokaciji, v mirni soseski stanovanjskih hiš in v stiku z naravo. V bližini sprehajalnih poti, trgovskega nakupovalnega centra in avtobustne postaje. Z vrtom, prostorom za žar...in s prostorom predvidenim za manjši bazen. Bazen

Tloris hiše:

tloris pametna hiša

1)       VHOD

2)       PREDSOBA

3)       KUHINJA

§  Pametna otočna kuhinja

4)       JEDILNICA

§  Pametna jedilna miza z dvižnim jedrom

5)       DNEVNA SOBA

§  Pametna okrogla delovna miza

6)   SPALNICA ZA OSEBO S POSEBNIMI POTREBAMI

§  Električno nastavljiva postelja

§  Osebno dvigalo

7)       KOPALNICA IN STRANIŠČE

§  Masažna banja

§  WC školjka

§  Umivalnik

8)       SPALNICA ZA ASISTENTA/KO

9)       KABINET

10)       UTILITY

11)  POSLOVNI PROSTORI IN SERVISNA DELAVNICA

12)       WC

13)       VETROLOV

14)       SHRAMBA

15)                        IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija)

16)       HIŠNO DVIGAL O

17)       OKOLJE PAMETNEGA DOMA Ripitz

18)       PLAVALNI BAZEN

19)    POKRITA TERASA       


VHOD: Skozi široko zastekljeno verando dostopno po klančini ali eni stopnici (višine 10 cm) stopimo v prostor stopnišče za mansardo ali vstop v hišno dvigalo ali vhod v predsobo. Prehodi so brez višinskih razlik in tako je dostop neoviran za osebe na invalidskem vozičku ali hoduljami.

PREDSOBA: Predsoba je širok prostor (2,3 m), kjer vhodi z avtomatskimi vrati v prostore (brez višinskih razlik) dnevne sobe, kopalnice, sobo za invalida, sobo za asistenta, kabinet in utiliti. V prerdosbi je vgrajena garderobna omara z avtomatsko nastavljivimi obešačniki. V predosbi je še kurišče za kmečko peč v dnevni sobi. 

IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija): IKT komandna plošča, ki smo jo pokazali prej, je na steni v dnevni sobi. IKT zagotavlja upravljanje z vso opremo v prostoru Pametnega doma Ripitz, preko računalnika oziroma posredno preko daljinskega vmesnika, ali glasovnih ukazov in tako zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti.

KUHINJA: Kuhinja je prostor dostopen iz jedilnice brez vrat, povezane z dnevno sobo. Osvetljena je z velikim oknom in skupnim izhodom na pokrito teraso v zeleni atrij in zelenjavni vrt. Povezana brez ovir je tudi s shrambo z živili. 

V sredini kuhinje je umeščena pametna otočna kuhinja, dostopna z več strani, ki omogoča sočasno sodelovanje več oseb pri kuhanju in uživanju hrane. Ob zunanji steni je postavljena polica, nastavljiva po višini in večji hladilnik, nastavljiv po višini. prostor in opremo v kuhinji lahko uporablja vsak, ne glede na starost, spol, gibalno oviranost, samostojno in varno.

JEDILNICA: Jedilnica je prostorsko povezana s kuhinjo, brez vrat in višinskih razlik, južna stran jedilnice je zastekljena z velikim oknom in steklenimi vrati brez ovir za izhod na pokrito teraso in zeleni atrij, jedilnica je povezana tudi z dnevno sobo z širokim prehodom.

V sredini jedilnice je postavljena višinsko nastavljiva okrogla pametna miza z dvižnim jedrom.

DNEVNA SOBA: Dnevna soba je dostopna iz predsobe in je povezana z avtomatskimi drsnimi vrati, v nadaljevanju povezana s kuhinjo, z dostopom na pokrito teraso in zeleni atrij. Zunanja južna stena je zasteklena s pogledom na zeleni atrij. V dnevni sobi je postavljena nizka kotna krušna peč s klopjo in kuriščem iz predsobe. Krušna peč bistveno pripomore k boljšemu počutju ob gledanju televizije, preživljanju prostega časa, poslušanju glasbe, pogovoru s prijatelji ali s člani družine.

V dnevni sobi je montirana knjižna omara nastavljiva po višini, dostopna tudi z invalidskim vozičkom. V dnevni sobi je postavljena usnjena kotna sedežna garnitura in počivalnik z osebno mizico, nastavljivo po višini. Osebna mizica je uporabna tudi za določena opravila, ko ležimo v postelji (pisanje, branje knjige, malicanje...).

V sredini dnevne sobe pa je postavljana večnamenska pametna okrogla delovna ali računalniška miza, nastavljiva po višini...

SPALNICA ZA OSEBO S POSEBNIMI POTREBAMI: Spalnica je povezana z avtomatskimi drsnimi vrati iz predsobe in direktno povezana z avtomatskimi drsnimi vrati z veliko kopalnico. povezana je tudi s stropnim vodilom za osebno dvigalo (obstoječi sistem za premikanje oseb z gibalnimi ovirami). Ta tehnologija bo z izdelavo "Lift 4 Life" ali "Materine roke" postala zgodovina za večino invalido, uporabljala se bo predvsem v primeru popolnoma nepomičnih oseb, ki ne bodo sposobne same upravljati novo "prijemalno robotsko roko".

Na sredini je postavljena nastavljiva postelja, dostopna za asistenta z vseh strani. V sobi je pametna inštalacija za avtomatsko odpiranje okna, dviganje in spuščanje rolet, telenadzor, nadzor prostora, nadzor osvetljave, senzor prisotnosti, požarni detektor, detektor padca in dr. 

Pri uporabi "prijemalne robotske roke" se dobre lastnosti električne postelje oplemenitijo in olajšajo obračanje popolnoma nepomičnega invalida ali bolnika in tako olajšajo delo asistenta.

Elektricna postelja

Osebno dvigalo povezuje spalnico s kopalnico po stropnem vodilu. Upravljanje s stropnim dvigalom v kombinaciji z novo "robotsko prijemalno roko" bo presedanje invalida ali bolnika s postelje v toaletne prostore in s postelje na voziček in obratno za osebje in invalida povsem varno, udobno in lahkotno za vse.

KOPALNICA IN STRANIŠČE: Uporabnost toaletnih prostorov je predvsem odvisna od funkcionalnosti - dosegljivosti sanitarne opreme. Zato je zagotovljeno dovolj prostora (12 m) za manevriranje in presedanje. Vstop v kopalnico - stranišče je dostopen iz predsobe (avtomatska drsna vrata) in direktno iz spalnice za invalida (avtomatska drsna vrata), povezana s stropnim vodilom, katera vodijo k masažni kadi in WC školjki.

Inovacijski team Ripitz je posvetil veliko pozornosti na neomejen dostop invalida izpostelje do masažne banje. Direktna povezava med spalnico in kopalnico in razvita tehnika presedanja in prenosa, bo skupaj resnično svetovna inovacija.