Življenje je ustvarjanje

Hitri kontakt

EPIKS uredništvo
041 791 211
info@epiks-modri.net

RIPITZ INOVACIJE d.o.o.
01/ 786 02 40
031 631 857
slavko@ripitz-inovations.com

uve  

VEZNI ELEMENT

Uve polica ogrodje

patent vezni element

UVE polica z deskami

vezni element kopalnica

web konstrukcija otočne kuhinje-univerzalni vezni element 1

web konstrukcija otočne kuhinje-univerzalni vezni element  2

Univerzalni vezni element (UVE) omogoča povsem nov način cenejše in fleksibilne izdelave vseh vrst in kosov pohištva po meri prostora. Brez te inovacije bi v proizvodnji težko naredili tako fascinanten izdelek in uresničili idejo Pametne otočne kuhinje. Ob tej ideji se je porodila in realizirala vrsta drugih zamisli pohištvenih proizvodov. Univerzalni vezni element (UVE) je osnovni gradnik konstrukcije pohištvenih izdelkov in drugih konstrukcij (npr. v gradbeništvu). Stvar ni zanimiva le za ogled, ampak za resno poslovno razmišljanje zato, ker uporaba inovacije UVE revolucionalizira pohištveno proizvodnjo. Le-ta še vedno temelji na masovni velikoserijski industrijski proizvodnji in ponudbi. Takšen način in sedanja organizacija ne zadovoljuje potreb končnih uporabnikov-kupcev pohištva. UVE to rešuje, omogoča stroškovno in cenovno konkurenčnejšo organizacijo kosovnega načina industrijske proizvodnje po zamisli (skici), merah konkretnega prostora in specifičnih potrebah končnega uporabnika. Univerzalni vezni element reši vprašanje tržne konkurenčne prednosti ne le proizvajalca pohištva, ampak spreminja tudi ustaljene poglede in pristope arhitekturnega projektiranja (pametnih) hiš, stanovanj in drugih bivalnih ter poslovnih prostorov, ker jih osredotoča na vidike in potrebe vsakdanje praktične uporabe prostora, torej na potrebe uporabnikov prostorov znotraj in zunaj objektov. UVE uporabnikom pohištva omogoča: