Življenje je ustvarjanje

Hitri kontakt

EPIKS uredništvo
041 791 211
info@epiks-modri.net

RIPITZ INOVACIJE d.o.o.
01/ 786 02 40
031 631 857
slavko@ripitz-inovations.com

spremembe  

DIGITALIZACIJA_SPREMEMBE_WEB_logo

DIGITALIZACIJA je družbeni fenomen, sintetičen pojem, ki vsebuje in povezuje vsa vprašanja človeštva in področja sodobnega človekovega življenja. Žal večina ljudi tega ne "vidi", ker se samo-omejuje zgolj in le na en, in sicer pojavni, materialni vidik - digitalizaciji se pristopa predvsem kot "izdelkom" informacijsko-komunikacijskih tehnologij, namesto kot izdelkom človeškega uma.