Življenje je ustvarjanje

Hitri kontakt

EPIKS uredništvo
041 791 211
info@epiks-modri.net

RIPITZ INOVACIJE d.o.o.
01/ 786 02 40
031 631 857
slavko@ripitz-inovations.com

roll-ex  

Z Rolle-eX-om mobiliziramo in digitaliziramo Slovenijo konkretno, po abcstrategiji. Kolo z Roll-ex-om je izhodišče, na osnovi katerega skozi Roll-eX centre in skupaj z Roll-eX center partnerji in podporniki povsem konkretno izvajamo Agendo za socialno pravičen prehod na čisto, konkurenčno in povezano mobilnost za vse, in sicer v okvirju Evropskega tedna mobilnosti pod uradnim geslom Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost (produktivnost). Agendo za socialno pravičen prehod na čisto, konkurenčno in povezano mobilnost za vse, ki opisuje namero in odločnost Evropske komisije Evropa v gibanju za trajnostni razvoj kot miselno izhodišče in izraz vrednot nove ekonomije, je 10.07.2017 v Sloveniji predstavila mag. Violeta Bulc, evropska komisarka za promet. Namen naših aktivnosti je, da s kolesi z Rolle-eX-om povezujemo ljudi in organizacije v krajevnih skupnostih z ljudmi in organizacijami v drugih krajevnih skupnostih in s sosednimi evropskimi državami, da povežemo prebivalce mest s podeželjem, da s tem omogočimo ne le domačim, ampak tudi in predvsem tujim obiskovalcem Slovenije, da neposredno spoznavajo dobrote (ponudbo) in lepote širom Slovenije. To je tudi vizija Roll-eX Rent a Bike postajališč, ki jih širimo s pomočjo Roll-eX center partnerjev in podpornikov po celi Sloveniji. S tem najbolj prispevamo ne le k turistični promociji Slovenije, ampak tudi k pospeševanju bolj organiziranih skupnih podjetniških aktivnosti krajanov in lokalnih organizacij tako po mestih kot na podeželju in z Roll-eX-om povezani skupaj v eno Vizijo. Vizijo in njene cilje konkretno izvajamo z naslednjo: Strategijo.

Roll-eX je slovenska inovacija, naprava ki vsako kolo spremeni v električni kolo v nekaj minutah. Po prvi montaži ga lahko snamete in spet pripnete v nekaj sekundah. Tehta le 3 kg in ima baterijo, ki vam omogoča 4o km normalne mestne vožnje. Zlahka ga prenašate s kolesa na kolo. Ko ga ne potrebujete, ga lahko posodite, podarite ali prodate drugim. 

VSI NA KOLESA ZA ZDRAVJE IN VESELJE

Se še spomnite zadovoljstva, ko ste se naučili voziti kolo? Ko ste nučili voziti kolo sinčka vnučko? In njunega srečnega obraza, ko jima je uspelo? In veselja, ko greste z družino na kolesarski izlet od Mojstrane do Belopeških jezer?

Kdaj ste se nehali voziti s kolesom? Zakaj? Se nočete spotiti na vožnji v službo? Vam gredo klanci in veter na živce? nočete več tekmovati z možem , ki še vedno lovi svojo mladost s pretiranim kolesarjenjem pri 50-tih? Se vam ne ljubi več vlačiti tovora za kampranje na težki kolesarski prikolici? Je prevažanje otročkov na sprednjem ali zadnjem sedežu na kolesu prenevarno ali prenaporno?

Obstaja enostavna rešitev, Se spomnite Solex-a in Dongo-a, kolesa s pomožnim motorjem? Soll-eX so imenovali tudi Brgitte Bardot kolo:

Brigite Bardot Bike

SoleXDongo_bicikl na motor   

Kolo z Roll-eX-om je še bolj enostavna rešitev kot pa sta bila motorni kolesi SolleX in Dongo! Roll-eX ima električno baterijo, ki poganja pogonsko kolo, ki se hitro montira na zadnje kolo na vašem kolesu:

rollex5

Zavedajoč se družbene odgovornosti Adriatic Slovenica, GEN-I in druge velike in male  organizacije se pridružujejo občinam, ustanovam in posameznikom, ki so se navdušili nad Roll-eX rešitvijo in vidijo možnost, da s pomočjo nakupa te slovenske tehnološke rešitve podprejo uresničevanje vizije Evropskega tedna mobilnosti "VSI NA KOLESA", "GO GREEN", "PAMETNA MOBILNOST ZA GOSPODARSKO USPEŠNOST" in številne druge trajnostne pobude in gibanja. Verjamemo, da bo Slovenija vodilna na svetu pri elektrifikaciji koles. Zakaj bi zavrgli naša kolesa, če imamo lahko oboje: navadno kolo in hkrati električno kolo!

rollex4

rollex3

ROLLEX_PREISKUSNAVOZNJA2-W

ROLLEX_KLIP-KLAP-W

KLIK DO ROLL-EX CENTROV (PREISKUS, NAROČILO, PREVZEM IN PRVA MONTAŽA)

Roll-eX Centri 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI_LOGO

Roll-eX centri smo se pridružili evropski pobudi EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI kot partner:

Partner_MOBILITYLABEL2017-01

Kot partner Roll-eX centri na osnovi lastnih inovacij med vsemi drugimi aktivnostmi in vrednotam trajnostnega razvoja, katerim smo zavezani pri izvajanju projekta EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI izvajamo tudi projekte PAMETNA (INTELIGENTNA MOBILNOST) ZA GOSPODARSKO USPEŠNOST. Ti projekti so tudi del PROGRAMA PAMETNA MOBILNOSTI, ki je eden izmed pomembnejših programov PROJEKTA PAMETNI DOM RIPITZ. Program pametna mobilnost in aktivnosti Roll-eX centrov je vsebinsko povezana z drugimi programi Projekta Pametni dom Ripitz: Program gradbeništva, Program proizvodnje pohištva po meri (na nov način) in Program arhitekture. Z našimi aktivnostmi in skupnimi, celovotimi projekti in programi, ki so osredotočeni na prepoznavanje in kakovostno zadovoljevanje potreb končnih uporabnikov (organizacij, občanov in obiskovalcev Slovenije) povezujemo in združujemo ključne udeležence (stakeholders) ter povpraševanje in ponudbo. S tem prispevamo k trajnostnemu razvoju, boljši produktivnosti dela, višjemu standardu in kakovostnejšem življenju. 

Poslanstvo Roll-eX-WEB

Roll-eX centri lansiramo ozaveščevalne akcije in vključujemo javnosti glede trajnostnih vrednot, razvoja, inovacij in pobud Evropskega tedna mobilnosti. Smo ena redkih, če ne edina organizacija v Sloveniji, ki na dnevni osnovi cečo leto izvaja svoje aktivnosti na cesti - v neposrednem stiku z ljudmi, ki bi naj uporabljali trajnostne rešitve in zaživeli vrednote trajnostnega razvoja in življenja. Kar je tudi namen in cilj Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka celo leto in ne samo en teden kot je zmotno prepričanje ne le večine ljudi, ampak tudi večine uradnikov, zaposlenih pri organizacijah organizatorjih aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti. Roll-eX centri izvajajo tudi aktivnosti obiskovanja vodstev vseh vrst in velikosti organizacij z namenom njihovega vzpodbujevanja k ispričevanju pripadnosti trajnostnim vrednotam, spodbudam in gibanjem Evropskega tedna mobilnosti, konkretno z namenom, da z osebnim primerom zaposlenim in drugim javnostim pokažejo osebno pripadnost le-tem ter da storijo, vse kar lahko, da zaposlenim v svojih organizacijah v čimvečji meri, v skladu z zmožnostmi, omogočijo ustrezne pogoje za izvajanje trajnostnih aktivnosti (npr. prihod v službo s kolesom kot je do 9. junija 2017 pobuda Ministrstva za infrastrukturo: "Pripelji srečo v službo". Roll-eX centri merimo tudi stopnjo oziroma ocenjujemo raven pripravljenosti organizacij in ljudi za trajnostne aktivnosti in dejansko sprejemanje vrednot ter njihovo dnevno prakticiranje za razliko od zgolj deklarativno izražane pripravljenosti.

SLEDIMO NASLEDNJEMU: ČE NIČ NE NAREDIŠ - SE NIČ NE ZGODI!

DRUGEMU KAŽEM Z LASTNIM PRIMEROM. GA NE UČIM.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.

ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Z deljenjem prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in ogljični odtis, za nameček pa naša dnevna potovanja postanejo še zabaven družabni dogodek. Organiziranje deljenja prevoza je enostavno – pri tem nam lahko pomagajo številne aplikacije in spletne platforme – in ima izjemno pozitiven učinek na življenje v lokalni skupnosti. Študije so namreč pokazale, da vsak deljeni avto s cest in ulic spravi kar 15 zasebnih avtomobilov, s čimer v mestih ostane na voljo več prostora za pešce, kolesarje, javni prevoz in življenje na sploh.

Poleg občin se lahko pestremu dogajanju in aktivnostim, ki jih bomo izvajali v Roll-eX centrih  pridružijo tudi šole, društva, podjetja in druge  nevladne organizacije. Svoje skupne in aktivnosti naših pridruženih čalnov bomo objavljali na http://epiks-modri.net/page/roll-ex-dogodki/


Vključite se v široko in pisano paleto prizadevanj za spremembe naših potovalnih navad. Postanite del gibanja, katerega glavni namen je ozavestiti ljudi, da bi nekaj naredili za zmanjšanje onesnaženosti, ki jo povzroča promet. Ne gre samo za zmanjševanje onesnaženosti zraka ali hrupa, ampak tudi za izboljšanje kakovosti življenja na drugih področjih.

Prebivalce Evrope skrbi vedno večja uporaba osebnih avtomobilov v mestnem prometu. Zlasti v mestih veliko ljudi trpi zaradi slabše kakovosti življenja, število avtomobilov pa se še kar veča. Raziskave, izvedene med evropskim tednom mobilnosti, kažejo, da je veliko državljanov zaskrbljenih zaradi kakovosti zraka, ki ga vsakodnevno vdihavajo, in da uvrščajo onesnaženost zraka med svoje največje okoljske skrbi.

6,4

milijarde EUR

Evropska komisija namenja za razvoj nizkoogljične mobilnosti v okviru programa Horizon 2020.

Večina prebivalcev Evropske unije je zato naklonjena vzpodbujanju oblik prevoza, ki so najbolj prijazne do okolja. Podpirajo zamisli o povečanju zelenih površin, pločnikov in kolesarskih stez, da bi tako poživili sosesko, prispevali k boljši kakovosti zraka in zmanjšali zvočno onesnaženost v mestu.

Promocija in organizacija evropskega tedna mobilnosti poteka ravno s ciljem vzpodbujanja spremembe naših navad, načinov razmišljanja in prometnih praks v bolj trajnostno naravnane in človeku prijazne pristope.

Projekt nastaja s finančno in politično podporo Generalnega direktorata Evropske komisije za mobilnost in promet. Izvaja se v partnerstvu med Evropsko koordinacijo (sestavljajo jo mreža evropskih mest Eurocities, zveza trajnostnih mest ICLEI in Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo), nacionalnimi koordinatorji (predstavniki nacionalnih ministrstev in različnih agencij, evropskih in mednarodnih združenj in organizacij ter sodelujočih lokalnih skupnosti in regij) in Evropsko komisijo.

EKIPA ROLL-EX CENTROV KOROŠKA IN VELENJE JE 02.06.2017 OBISKALA BLED. VODSTVU OBČINE SE ZAHVALJUJEMO NA TOPLEM SPREJEMU. PREPRIČALI SMO SE, DA NOVA BLEJSKA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA (IN TRAJNOSTNA MOBILNOST) DELUJE, DA BLEJČANI ZARES URESNIČUJEJO SVOJO VIZIJO, ki se glasi: “Bled je vsem dostopna, varna in zelena alpska občina. Svoje občane spodbuja k aktivnemu in zdravemu življenju in si hkrati prizadeva za dobro počutje obiskovalcev. Občina Bled trajnostno prenavlja in oživlja pomen javnih površin ob jezeru in v vaških središčih, ki spet postajajo prostor druženja in igre. Pestro izročilo, bogata naravna in kulturna dediščina domačinom in obiskovalcem ponujajo doživetje na tisoč in en način.” Na Bledu se zavedajo pomena trajnostne mobilnosti za turizem in reševanje probema nezaposlenosti. In ukrepajo. Med številnimi drugimi konkretnimi aktivnostmi izvajajo projekt S.T.R.E.E.T, ki je namenjen usposabljanju mladih brezposelnih oseb, ki si bodo preko spletnega izobraževanja in petdnevnih študijskih tur v Verfenweng, Torino in London razširili svoja obzorja o trajnostni mobilnosti in turizmu, na kar se osredotočamo s svojimi aktivnostmi tudi ROLL-EX centri. Vodstvo Občine Bled je preiskusilo kolo z Roll-eX-om, slovensko inovacijo (3 kg težko napravo (baterija, pogonski mehanizem, ki se hitro montira in krmilnik), ki vsako kolo pretvori v inteligentno premikalo s hitrostjo do 25 km/uro. Spomin z obiska (vodstvo občine, predstavnik Bledtours-a, Roll-eX centra Koroška in Roll-eX centra Velenje:

Logo-BLED CELOSTNA PROMETNA STRETEGIJA

Obcina Bled4-gasilskažupan-web

Občin Bled_ALEŠ HOČEVARBLEDTOURS-web

Občina Bled_DAVIDBATIČ-web

Obcina Bled_Miljenko1-web

V petek, 09.06.2017 sem se predstavnik Roll-eX Centrov odpravil s Roll-eX kolesom iz Velenja proti Dolenjski. Brez problema sem do Ljubljane in iz Ljubljane do Novega mesta prišel z deljenim prevozom (ki sem ga hitro našel na spletišču prevozi.org). Spodbujanje prakse delitve prevoza je tudi ena izmed prioritet pobud iz okvirja Evropskega tedna mobilnosti (ETM). Iz Velenja do Ljubljane me je pripeljal mežičan (Koroška). Prijazen mlad in uspešen podjetnik, ki "živi vrednote", ki jih spodbuja ETM. Brez zadržkov je v prtljažnik spravil tudi moje (sklopljivo) kolo z Roll-eX-om. Enako je naredila tudi gospa, doma v Šmarjeških Toplicah (zaposlena v državni ustanovi v Ljubljani), ki me je popoldne pripeljala iz Ljubljane v Novo mesto. Ugotovitev: deljeni prevoz (prevozi.org) deluje 100%.

Po prihodu v Ljubljano in do odhoda v Novo mesto (nekaj ur) pri Tromostovju je kolo z Roll-eX-om preiskusilo več deset občanov in tujcev (obiskovalcev Ljubljane). 

Sobota je bila posvečena obisku celodnevne mednarodne izobraževalne delavnice SamoStamp v Novem mestu. Od predavateljev iz Nemčije in Avstrije so udeleženci delavnice poleg najnoveših borznih trendov in podrobnosti trgovanja z BitCoin na največjih svetovnih borzah in praktičnih primerov uporabe "vrednostnih" kriptovalut (trenutno 10 najaktualnejših v svetu) izvedeli, da se blockchain kripto tehnologija že več let v svetu uporablja ne le za "vrednostne kriptovalute" in finančne-borzne ali poslovne transakcije (in naložbe), ampak tudi  in vedno večji meri za "tehnološke kripto SMART tehnologije" (Internet of Things/Everything), npr. za SMART pogodbe, mobilnost (poslovno in fizično, v proizvodnih procesih itn.). Slednje oz. pridobitev novih koristnih tehnoloških in poslovnih informacij je bil osnovni razlog za udeležbo Roll-eX na tej izobraževalni delavnici. Obenem je udeležencem delavnice bilo predstavljeno kolo z Roll-eX-om in druge informacije, povezane z aktivnostmi Roll-eX centrov in z vrednotami ter pobudami Evropskega tedna mobilnosti., ki jih Roll-eX centri promoviramo in udejanjamo v organizacijah in med ljudmi.

Skupina dopoldanskih udeležencev! SAMOSTAMP_SeminarTop10Crypto

V nedeljo je Roll-ex Center izvajal zelo pestre aktivnosti v Dolenjskih Toplicah. Pridružila se mi je dolenjska ekipa Roll-eX centra. Osredočili smo se na Pametno mobilnost za gospodarsko uspešnost (ena zmed pomembnešjih pobud-gibanja Evropskega tedna mobilnosti), tokrat praktično in v funkciji turistične promocije "kraja-regije" ob mednarodno) združenemu športu in zabavi za vse generacije. Fokus je bil na dogodku, ki ga je organizirala  (in uspešno izpeljala) občina Dolenjske Toplice: 2. Festival piva! Roll-eX center je zabeležil dogajanje. Slika pove največ:  

KomunajzerDol.Toplice_TitovePionirke

Podjetnika iz Kranja sta izbrala Craftmobile (pametna mobilnost) za svojo poslovno dejavnost (in način življenja). Z veseljem in s srcem "opravljata" svoje delo! TANKRCraftmobil_Kranj

Glasbena skupina "BONAPARTY BAND"  je "z mobilnega odra" je vzpodbudila prve "plesne korake" ta najmlajših (mlade družine so prišle na svoje)!Ansambl_Moilni oder2

MladeDružineOtroci_Plešejo3

MladeDružineOtroci_Plešejo1

MladeDružineOtroci_Plešejo4

Otroci_Mladedružine

MladeDružineOtroci_Plešejo2

Nekateri obiskovalci so raje izbrali aktivnejšo obliko sprostitve! Odbojka

Nekateri pa so našli sprostitev v medsebojnemu pogovoru! Sprostitev ob klepetu

Vsak je tu lahko našel in izbral tisto, kar ga najbolj sprošča.  Ekipa Roll-eX centra pa je ob vsem tem prečudovitem dogajanju našli čas tudi za to, da je obiskala tudi dva bližnja kampa: 

Čudovit FKK KAMP na Krki (med Stražo in Dolenjskimi Toplicami) Roll-eX_FKK Mali Raj DolenjskeToplice

In enako tako čudovit Avto Kamp v Dolenjskih Toplicah Kamp_DolenjskeToplice

Avtokamp_Dolenjske Toplice

Ekipa iz Karlovca (Hrvaška) - 2. mesto (čestitamo). Munje iz Zagraba so bile tako aktivne, da je zmanjkalo časa za podobno sliko Karlovac_HokejTEAM

Ekipa iz Beograda (Srbija) BeliOrlovi_BgHokeyRollerTeam

Roll-Ex_HokejRollerTekme1

Gledalci_UživajoTekme1

MladiHokejRollerji_3

MladiHokejRollerji_2

MladiHokejRollerji_1

Juniorji so kolo z Roll-eX-om spoznavali praktično s preiskušanjem... JuniorjiKarlovac_Roll-ex

Seniorji pa so spoznavali kolo z Roll-eX-om teoretično ob pripravi hrane za juniorje! SeniorjiKarlovac_Roll-eX

Predstavnik organizatorja je ob kopici dela našel čas tudi za preiskus kolesa z Roll-eX-om!  PredstavnikObčineDolToplic_Dnevi piva

PONEDELJEK SMO DELOVNO PREŽIVELI NEDALEČ OD DOLENJSKIH TOPLIC: OBISKALI SMO  OBČINO ŽUŽENBERK! Ogledali smo širše območje občine in obiskali številne turistične znamenitosti.

NAGOVOR DOBRODOŠLICE ŽUPANA OBČINE ŽUŽENBERK POVE VELIKO IN DRŽI V PRAKSI. V sredo, 14.06.2017 smo vodstvu občine predstavili kolo z Roll-eX-om, aktivnosti Roll-eX centrov v zvezi s pobudami Evropskega tedna mobilnosti in se dogovorili za ponovni obisk. V občini Straža SMO TRETJIČ DOŽIVELI TAKO TOPEL SPREJEM: PRVIČ PRI VODSTVU OBČINE SLOVENJ GRADEC (KOROŠKA), KJER SE JE "RODIL" PRVI ROLL-EX CENTER, DRUGIČ PA PRI VODSTVU OBČINE BLED (GORENJSKA).

Vodstvo obcine Straža