Življenje je ustvarjanje

Hitri kontakt

EPIKS uredništvo
041 791 211
info@epiks-modri.net

RIPITZ INOVACIJE d.o.o.
01/ 786 02 40
031 631 857
slavko@ripitz-inovations.com

osebna rast  

UVOD V PODROČJE ZAVESTI - OZAVEŠČANJA

UVOD: Vsi naši problemi so rezultat naših prepričanj, naše miselnosti. Prepričani smo, večina ljudi to misli, da so "problemi" resnično problemi, Ampak to ni res. Napačno razmišljanje. Mnogo ljudi ve, da so "problemi" priložnosti, in namesto besede "problemi" koristi besedo "situacije", ki jih rešuje ustvarjalno kot "izzive". Večina ljudi je prepričanih in verjame (tudi večina vernikov) v "vsodo" in s tem se začnejo vsi "problemi". Vsoda tudi ni resnična, je le rezultat našega napačnega prepričanja in neozaveščenega razmišljanja zaradi pomanjkanja novih, drugačnih izkušenj. To je zgodba, ki se začne z determinizmom, katerega skrajnje ekstremna stopnja je fatalizem in njegov rezultat "samomor" - dejanski ali simbolični. Slednji je izhod iz te mentalne situacije, ki ga tu priporočamo. Ker ne verjamemo v udanost vsodi, da nam je v življenju vse namenjeno in da se ničesar ne da spremeniti. Vse se da spremeniti, ker se resnično vse stalno in vedno hitreje spreminja, in se vsemu lahko prilagodimo, če temu sledimo v času in prostoru (vseživljenjsko učenje). Dobra novica, ki potrjujeo, da je vse to možno, da ni determinizma je naslenja: Vsi imamo svobodno voljo (free will). V vsakdanjem življenju se vsak dan srečujemo z več možnimi izbirami - smo pred številnimi odločitvami, ki jih moramo narediti,doma, v službi ali v svojem prostem času. Vprašanje je le, koliko ljudi to zna narediti in zakaj, kako to znajo? Odgovor je resno delo na samemu sebi - na svojem osebnem razvoju. Gre za dolgo pot, dolgotrajen proces številnih sprememb dosedanjega načina življenja. Na tem spletišču boste glede tega našli mnogo uporabnega in koristnega. Če zmorete biti vsaj nekoliko pozorni in osredotočeni ter vztrajni.  

Z rojstvom vsaka posameznica in posameznik stopi na pot življenja. Cilj te poti je le eno - delo na osebnem razvoju. Cilj osebnega razvoja pa je čimprej in čim v večji meri v sebi odkriti, razviti in uresničevati notranje naravne potenciale, s katerimi nas je vse ob rojstvu in prihodu v ta, materialni (3D) svet obdarila narava. Področij osebnega razvoja je mnogo. Od formalnega šolanja za pridobitev izobrazbe do jezikovnih, kuharskih in drugačnih tečajev, krožkov itn. Vendarle je bistvo osebnega razvoja, pri kateremu moramo začeti nekaj več kot le navedeno. Tajna bistva in smisla življenja in neomejene moči človeka je skrita in zaobjeta v pojmu ZAVEST in ozaveščanju svojega človeškega bistva. Lahko bi rekli v doseganju razsvetljenosti, ki leži v spoznavanju samega sebe, obvladovanju samega sebe in svojemu duhovnem oplemenitelju. Danes žal prevladuje materialni pogled na svet. Mnoge izginule civilizacije, ki obstajajo le še v meglenih mitih, so se samouničile, ker so določene skupine ljudje manipulirale z ZAVESTJO za uresničitev svojih sebičnih, materialnih in oblastnih ciljev, ker so verjeli in sami sebe prepričali, da so bili rojeni v ta svet zato, da se postavijo nad vso naravo, univerzum in da vse okoli sebe kontrolirajo. Najstarejše nam znane civilizacije - sumerska (območje današnjega Iraka in okolica) in druge takratne civilizacije in ljudstva po vseh drugih kontinentih, razen zahodne civilizacije, ki je že proti koncu starogrške civilizacije ubrala teleološko in materialno tehnološko smer razvoja, večinsko zasnovano na manipulacijah zavesti, so ohranile ustne in pisne spomine na ključni pomen zavesti ter se jasno zavedale razlogov za samouničenje izginulih civilizacij v preteklosti. In so, zavedajoči se nevarnosti manipulacij zavesti, skrbno varovale tajno in znanja glede procesov in obvladovanja procesov zavesti. Ena zadnjih takšnih civilizacij, ki so skrbno ohranjala tajnost teh znanj polnih 5.000 let je bila staroegipčanska civilizacija. Enako tako dandanes tajno ohranjajo vzhodnjaške civilizacije, v katerih je prednost dana duhovnim in nematerialnim, višjim dimenzijam svetov. Za razliko od današnje zahodne civilizacije, ki kroji vsodo sveta na osnovi finančno-ekonomske in tehnološke prevlade ljudskih množic z manipulacijami na najnižji, materialni 3 D dimenziji zavesti. Pri tem se v veliki meri opira na velik del znanosti in znanstvenike, ki sledijo paradigmam, ki večini ljudi (tudi znanstvenikom) prikriva in onemogoča doumeti in razumeti dejansko bistvo tajne zavesti. V vseh zgodovinskih obdobjih, kakor tudi danes obstajajo posameznice in posamezniki, ki ohranjajo spomin in znanja glede zavesti. Na vseh področjih življenja in dejavnosti, tudi v najsodobnejši znanosti, ki so pripravljeni o tem odkrito govoriti in prenašati vedenje o tem na druge ljudi. Eden takšnih, ki je o tem odkrito spregovoril že leta 1899 je bil Nikola Tesla, ki je opozarjal na spornost nekaterih v tistem času nastajajočih znanstvenih teorij, ki usmerjajo ljudi v napačno smer razmišljanja in prikrivajo druge, resničnejše znanstvene teorije. Znano je, da je Lord Kelvin uspel usmeriti smer razvoja kvantne fizike v smeri, ki danes utemeljuje in pojasnjuje subatomske procese in pojave z matematično-statističnimi metodami verjetnosti in stran od veljavnih enačb Maxwella, ki te pojave pojasnjujejo egzaktneje in konretnejše. Na kar je opozarjal ne le Nikola Tesla, ampak danes tudi vedno več vrhunskih znanstvenikov na vseh področjih znanosti. Ki pa so še vedno v manjšini.  Zlasti glede Einsteinovega pojmovanja zakrivljenosti prostora in pojmovanja časa, vakuma, gravitacije, skratka energij itd. 

Eden najnovejših zagovornikov pomena zavesti in sedanjih znanstveno zmotnih konceptov, teorij in znanstvenih paradigm z zelo močnim znanstvenim pedigrejem, ki se upa o tem odkrito govoriti je ( elo ugledna znanstvenica  prej poglej objavo v časopisu "Delo") je predstavljen v spodnjem vide-u. Robert Lanza s svojo teorijo Biocentrizma na nov način strokovni in drugim javnostim približuje zelo stara spoznanja, pozabljana in tisočletja zavijana v tenčice skrivnosti: Zelo ugledna harvardska znanstvenica priznava, da mnoge zelo pomembne pojave na ravni delcev še nikakor ne znajo pojasniti (temna snov, temna energija...). In, mogoče bo tretji video prispevek deoval šokantno, pojavi se neki znanstvenik, ki trdi, da je matematično dokazljivo in neizpodbitno odkril izvirno kodo vseh realnosti na makro in mikro (materialni) kosmološki ravni: 

Complexity arises from simplicity! By studying natural shapes and processes, Harvard's microbiology researchers Wim l. Noorduin, Alison Grinthal, L. Mahadevan and Joanna Aizenberg have learned that the key ingredient to arriving at complexity is the coupling between different processes. This coupling leads to self-organization and is an essential feature of life. In biominerals, such as diatom skeletons or abalone shells, the interplay between calcium carbonate or similar minerals with organic molecules can lead to highly functional materials with hierarchical architectures and stunning beauty. Manipulation of crystal growth conditions results in the controlled formation of complex micro-meter scale shapes. Qouted researchers bring the man-made design of complex shapes from simple ingredients to a level of control that promises applications in fields such as optics and catalysis. Naslednji znanstvenik pa je iznašel matematične dokaze za izvirno kodo enostavnega mehanizma nastajanja najkompleksnejših materialnih struktur v makro in mikrokosmosu!?! Trdi, da je vse (tudi mi) informacija - matematično programirana simulacija.  

HOLOGRAFSKE STRUKTURE IN TEORIJA SIMULACIJE:


CILJ OSEBNE RASTI JE LE ENO! RAZUMETI ZAVEST!

VSAKO POSAMEZNICO IN POSAMEZNIKA, NOVOROJENEGA OTROKA BI MORALA NAJPREJ STARŠA, IN TO LAHKO POČNETA LE OB PODPORI OŽJEGA IN ŠIRŠEGA DRUŽBENEGA OKOLJA S TRENUTKOM ROJSTVA ZAČETI UČITI OSREDOTOČENJA NA KLJUČNA ZNANJA S CILJEM, DA ČIMPREJ DOUME, KAJ JE ZAVEST. KER JE RAZUMEVANJE IN OBVLADOVANJE ZAVESTI EDINI KLJUČ, S POMOČJO KATEREGA POSAMEZNICA IN POSAMEZNIK V TEKU SVOJEGA ŽIVLJENJA LAHKO POSTOPNO RAZVIJA IN URESNIČUJE NEVERJETNO MOČAN NOTRANJI KREATIVNI POTENCIAL. ŽVILJENJE USTVARJA REALNOSTI, SVETOVE, UNIVERZUM IN NE OBRATNO. USTVARJANJA REALNOSTI JE SPOSOBNOST, S KATERIM JE NARAVA OBDARILA VSAKEGA IZMED NAS. PREJ IN V VEČJI MERI, KO SE POSAMEZNICA IN POSAMEZNIK ZAČNE OSREDOTOČATI NA ODKRIVANJE IN UPORABO TAJN ZAVESTI, BO V TEKU ŽIVLJENJA IZKORISTIL VEČ SVOJIH NOTRANJIH POTENCAILOV IN BO IMEL VEČ OD SVOJEGA ŽIVLJENJA.

VPRAŠANJE JE, KDO BO PREJ NAUČIL STARŠE, DA LAHKO SPOZNAJO IN RAZUMEJEO SAMI SEBE, DA DELAJO NA SVOJEM OSEBNEM RAZVOJU IN O TEM UČIJO SVOJE OTROKE? VSEŽIVLJENJSKO UČENJE BI MORALI RAZUMETI V TEM SMISLU.

NAUČITI SE MORAMO ZNANJ KLJUČNIH SPRETNOSTI, POTREBNIH ZA PREŽIVETJE. PRVO SPOZNANJE, KI TO OMOGOČA JE KOSMOLOŠKA ZAVEST, DA NIHČE IZMED NAS NE MORE USPETI PREŽIVETI ALI DOBRO ŽIVETI SAM BREZ DRUGIH LJUDI. IN DA SMO LJUDJE KOT POSAMEZNICE IN POSAMEZNIKI TER VSI LJUDJE SKUPAJ NA TEM PLANETU SOODVISNI NE LE EDEN OD DRUGEGA MEDSEBOJ, AMPAK, DA NIHČE IZMED NAS NI NIČ VEČ VREDEN KOT KATERAKOLI DRUGA ŽIVAL, RASTLINA, STVAR...DA SMO VSI IN VSAK ZASE ŠELE NEZNATEN DELČEK UNIVERZUMA TER DA SMO VSI  V NJEM  MEDSEBOJNO POVEZANI IN SOODVISNI ENI OD DRUGIH. IMETI SE VEČ ALI BOLJ POMEMBNEGA KOT TO JE ZGOLJ RUŠENJE NARAVNEGA REDA, HARMONIJE ŽIVLJENJA IN VODI V SAMOUNIČENJE SAMEGA SEBE ALI CELE VRSTE IN SVETOV.

SLEDNJE SPRETNOSTI POTEM LAHKO UPORABLJATE ZA VSE DRUGE CILJE - ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE - USPEŠNOST - SREČO...ZA ZDRAVJE. ZA KARKOLI HOČETE! 

VERJETI MORATE LE V ENO RESNICO - CONFUCIUS: "LIFE IS REALLY SIMPLE, BUT WE INSIST ON MAKING IT COMPLICATED" - "ŽIVLJENJE JE ENOSTAVNO, LE DA  MI SAMI NAREDIMO VSE, DA SI GA ZAPLETEMO."

KER NE RAZUMEMO NITI OSNOVNIH JEZIKOVNIH POJMOV, POMENA TAKO PREPROSTIH IN ŽIVLJENJSKIH BESED (MISLI-IDEJ, KI SO ZA NJIMI) KOT SO: 

1. RESNICA - KAJ JE TO?

2. MODROST - KAJ JE TO?

3. LEPOTA - KAJ JE TO?

4. DOBROTA - KAJ JE TO?

5. BOGATSTVO - KAJ JE TO?

ODGOVORI NA TA VPRAŠANJA PO VRSTI V OBRATNI SMERI SO NASLEDNJI:

5. BOGATSTVO JE V RAZLIČNOSTI. RESNIČNO BOGATI SMO, KO PRI SEBI RAZVIJAMO SPOSOBNOST SPREJEMANJA RAZLIČNOSTI ALI DRUGAČNOSTI DRUGIH LJUDI. TO JE KLJUČNA SPOSOBNOST IN UNIVERZALNA FORMULA ALI RECEPT ZA USPEŠNOST, ZDRAVJE  IN SREČO! ZA NEKONFLIKTNO MEDSEBOJNO KOMUNIKACIJO. "MEDSEBOJNA KOMUNIKACIJA" JE PO DEFINICIJI SVOJEGA BISTVA ISTO, SINONIM ZA IZRAZ "MEDSEBOJNA RAZMERJA". 

1.-4. RESNICA, MODROST, LEPOTA, IN DOBROTA SO ENO IN ISTO, SINONIMI, BESEDE Z ISTO VSEBINO, LE-DA GLEDANO IN MISELNO OBRAVNAVANO IZ RAZLIČNIH ZORNIH KOTOV-TOČK (POINT OF VIEW). "PRAVI KOT" IN "PRAVA MERA" STA SIMBOLNI IZRAZ, AFORIZMA, ZA PRAVILNO RAZMIŠLJANJE IN OSEBNO STALIŠČE. DA TO VERJAMETE, MORATE RAZUMETI ZGODOVINO TEH BESED, SIMBOLOV IN AFORIZMOV...METAFOR IN PARABOL... UMETNIKI, PREDVSEM PA PESNIKI TO IZMED VSEH NAJBOLJ VEDO!

MOGOČE VAM BO NASLEDNJA RAZLAGA ODPRLA NOVE HORIZONTE, ZAČELA ODSTRANJEVATI ILUZIJE, KI VAM ZASTIRAJO POGLED IN OLAJŠALA, POENOSTAVILA RAZUMEVANJE TEGA SVETA:

SVETO PISMO (BIBLIJA) JE NESPORNO KNJIGA NAD KNJIGAMI. ENAKO SVETE KNJIGE DRUGIH VELIKIH VERSTEV. 

TAKO KOT VSE DRUGE SVETE KNJIGE VSEBUJE IN UČI RESNICO, MODROST ŽIVLJENJA...NAS USMERJA V UNIVERZALNE VREDNOTE KOT VODILO, IZRAZ ŽIVLJENJA.

OBENEM JE TO KNJIGA, KI JE NAJBOLJ NEVARNA, KAJTI LJUDJE PO NRAVI IMAMO SVOBODNO VOLJO IN TO OMOGOČA, DA JO VSAK BERE IN RAZLAGA PO SVOJE IN LE ZASE. 

ZATO VSAKA RELIGIJA IN NJENA VSAKA SLUŽBENA CERKEV IMA SVOJE DOKTRINE IN PRAKTIČNE KATEKIZME (PRAVILA ZA VSAKDANJE OBNAŠANJE IN RAVNANJE), DA USMERJAJO DELOVANJE NAVADNIH LJUDI K PRAVILNEMU RAZUMEVANJU SKRIVNOSTI (RESNICE IN MODROSTI) ŽIVLJENJA, KI BI NAJ BILO V SKLADU S TEM SPOZNANJEM. TO NEDVOUMNO KREPI VERO(VANJE) POSAMEZNICE IN POSAMEZNIKA. TO KREPI UPANJE IN ŠIRI LJUBEZEN, S KATERO SE VSE ZAČNE: OBČUTJE MILOSTI, USMILJENJA. V SKLADU S TEM SVETIM TROJSTVOM, IN SORAZMERNO MERI, KOLIKOR TO DEJANSKO PRAKTICIRAMO V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU, SE RAZVIJA IN UTRJUJE TUDI NAŠA OSEBNA IDENTITETA IN SAMO-ZAUPANJE, OSEBNA ŽIVLJENJSKA MOČ. EDINO NA TA NAČIN IN PO TEJ POTI. TO NESPORNO DRŽI! EDINA "PRAVA MERA" JE 100% DOSLEDNOST GLEDE DEJANSKEGA UPOŠTEVANJA TEGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU. POLOVIČARSKI, NERESEN ODNOS, KAKRŠENKOLI DVOM GLEDE TEGA JE JAMSTVO NEUSPEHA...NA KONCU VODI V OBUP. ZATO VEČINI LJUDI GODI KOT GODI...ZATO MNOGI "VRŽEJO PUŠKO V KORUZO". TAKO NEKOČ KOT DANES! RESNICA: ZARADI LASTNE NEUMNOSTI!BOG NI NAČELO. jE REALNOST, KI SE RAZODEVA SKOZI STVARSTVO, KI JE ČUDEŽNO, LEPO. BOG SE NAM TOREJ RAZODEVA SKOZI ČUDEŽE NARAVE, MISTERIJE. Z BESEDO, S KATERO SE IZRAŽA USTVARJALNA IDEJA-USTVARJALNA, DEJAVNA MISEL. NARAVA JE REZULTAT TEGA DOGAJANJA, NI BOG. LJUDJE SMO DEL NARAVE, AMPAK TUDI USTVARJAMO STVARSTVO, KER JE V NAS TUDI BOŽANSKI DEL. LE VERJETI MORAMO TO. ATEISTOV NI, KAJTI BREZ VEROVANJA V NEKAJ,  V KARKOLI (IDEOLOGIJO, DENAR...) NI OSEBNE IDENTITETE IN TUDI SAMO-ZAUPANJA NE, BREZ NJE NI ŽIVLJENJSKE MOČI IN BREZ ŽIVLJENJSKE MOČI NI VOLJE IN TUDI ŽIVLJENJA NE, VSAJ NE LEPEGA IN SREČNEGA!

ZA RELIGIJE JE SVETA KNJIGA UDŽBENIK RESNICE IN MODROSTI ŽIVLJENJA, IN TOREJ UNIVERZALNIH VREDNOT, KI SO NJEN IZRAZ, IN V OSPREDJU KATERIH JE PREDVSEM VPRAŠANJE, OKVIR MORALNOSTI IN ETIKE, TO JE PRAŠANJE DOBREGA IN DOBROTE. ZNOTRAJ TEGA IDEJNEGA (KONCEPTUALNEGA) MISELNEGA OKVIRJA PA ŠELE POTEM SLEDI POSEBNO VPRAŠANJE LEPEGA IN LEPOTE KOT VPRAŠANJE ESTETIKE.

POLEG ŽE OMENJENE NEVARNOSTI RAZLIČNIH, SAMOVOLJNIH OSEBNIH TOLMAČENJ SVETEGA PISMA, JE DRUGA NAJVEČJA NEVARNOST MALIKOVANJE, IDOLOPOKLONSTVO, VEROVANJE V IDEOLOGIJE, SIMBOLE MATERIALNEGA (NPR. DENAR) IPD. LAHKO KOT NEKOČ NEUKI LJUDJE VERJAMEMO V ZVEZDE, SONCE IN PLANETE, ALI Z DRUGIMI BESEDAMI, LAHKO VERJAMEMO V MATERIALNO BISTVO STVARSTVA, VIŠJE SILE IN V NEKAJ DRUGEGA, KAR DEJANSKO NE RAZUMEMO, HOČEMO PA PODREDITI SEBI. TO JE PREOZKO IN SEBIČNO GLEDANJE, KI TUDI VODI V PRAZNOVERJE ALI BREZBOŠTVO TER ZLO, ZA SEBE V PRVI VRSTI.

DANES IMAMO TAKO SITUACIJO MNOŽICE RAZLIČNIH IN NASPROTUJOČIH SI IN PREDVSEM PARCIALNIH ALI ZREDUCIRANIH, NECELOVITIH POGLEDOV, ŠOL MIŠLJENJ, RAZLAG IN RAZUMEVANJ NRAVE SVETA IN ŽIVLJENJA (WORLDVIEW). DANDANES PA IMAMO TUDI EN CELOVIT IN TISOČE LET ŽIV IN AKTUALEN POGLED IN RAZUMEVANJE TEH VPRAŠANJ, O KATERIH SE POSAMEZNICA IN POSAMEZNIK SPRAŠUJE ŽE OD ZAČETKA ČLOVEŠTVA. 

GOVORIMO O ESTETIKI KOT IDEJNEMU-MISELNEMU IN KONCEPTUALNEM OKVIRJU KOT JO RAUMEJO UMETNIKI. ZANJE JE ESTETIKA UMETNOST LEPEGA IN LEPOTE TER CELOVIT ALI VSEOBSEGAJOČI POGLED, UNIVERZALNI NAČIN RAZMIŠLJANJA, ZAZNAVANJA IN DOJEMANJA VSEH STVARI, TO JE RAZUMEVANJE SVETA IN LEPEGA V STVAREH ALI POJAVIH, NASPROTUJOČ RELIGIJSKEMU (TEOLOŠKEMU), FILOZOFSKEMU, ZNANSTVENEMU ALI DRUGEMU NAČINU RAZMIŠLJANJA, RAZUMEVANJA IN IZRAŽANJA TEH VPRAŠANJ IN POJMOV. ZORNI KOT ("PRAVA MERA" IN "PRAVI KOT") V POGLEDU UMETNIKA NA SVET, STVARI IN POJAVE V ŽIVLJENJU ZAOBSEGA V SEBI TUDI MORALNOST IN VPRAŠANJA DOBREGA IN DOBROTE HKRATI, TOREJ VPRAŠANJE ETIKE IN NE OBRATNO.

UMETNOST SO V STARIH ČASIH RAZUMELI DRUGAČE KOT DANES, IN SICER KOT ROKODELSKE VEŠČINE IN SO UMETNIKE ENAČILI Z DELAVCI IN JIH SMATRALI ZA MANJ VREDNE LJUDI IN ZATO UVRŠČALI NA NIŽJI POLOŽAJ V DRUŽBENI ALI KLASNI LESTVICI. 

V STARO-GRŠKI CIVILIZACIJI, KI ŠTEJE ZA ZAČETEK CIVILIZACIJE ZAHODNEGA DELA SVETA SE JE ZAČEL VEČ KOT DVATISOČ LET IN ŠE DANDANES TRAJAJOČI SPOR MED MOJSTRI (GENIJI ALI VITRUOZI) UMETNOSTI IN DRUGIMI VIŠJIMI POLOŽAJI NA DRUŽBENI ALI KLASNI LESTVICI, TAKRAT S FILOZOFI. 

V ROMANTIKI JE DOBILA UMETNOST ZARADI RAZVOJA SVOBODNEGA MIŠLJENJA V TEKU NEKAJ PREDHODNIH STOLETIJ ENAKOVREDEN FILOZOFSKO-ZNANSTVENI IN DRUŽBENI STATUS, VENDAR KONFLIKT MED FILOZOFI (IN TEOLOGI) NA ENI STRANI IN UMETNIKI NA DRUGI STRANI, KDO IMA PRAV GLEDE VELJAVNOSTI POGLEDA NA SVET IN RAZLAGE BISTVA ŽIVLJENJA..., ŠE VEDNO TRAJA. KAKOR V ZGODOVINI, TAKO TUDI DANES OBSTAJAJO RAZLIČNE IN ŠTEVILNE TEOLOŠKE, FILOZOFSKE IN ZNANSTVENE ŠOLE RAZMIŠLJANJA IN PARCIALNE TEORIJE UMETNOSTI, METOD IN TEHNIK RAZUMEVANJA IN RAZLAGANJA LEPEGA IN LEPOTE - ESTETIKE, LOČENO OD DOBREGA IN DOBROTE - ETIKE. 

PREDVSEM SE KREŠEJO MNENJA IN PRISTOPI K VPRAŠANJU BISTVA MEHANIZMOV USTVARJALNEGA USTVARJANJA, PRI TEM PA PREDVSEM VPRAŠANJ IN VLOGE NAVDIHA IN INTUICIJE. ZAHODNA ZNANOST IN PRETEŽNI DEL FILOZOFIJE JO NE PRIZNA IZ PREPROSTEGA RAZLOGA, KER JO NE RAZUME IN NE ZNA POJASNITI. TAKO KOT TUDI NE S TEM POVEZANIH POJMOV ZAVESTI, RAZMIŠLJANJA IN MEHANIZMOV DELOVANJA MISLI. PRAVI PESNIKI TO INTUITIVNO RAZUMEJO IN ZNAJO V PESNIŠKEM JEZIKU TO RAZUMLJIVO PRIČARATI LJUDEM. BOLJE KOT VSI DRUGI UMETNIKI. 

....

SKLEP: NESPORNO DEJSTVO JE IN OSTAJA SVOBODNA VOLJA IN PRAVICA POSAMEZNICE IN POSAMEZNIKA, DA IZBIRA IN SE ODLOČA ZA TISTO, ZA KAR VSAK SAM NAJBOLJE ČUTI, DA MU PAŠE. IN NESPORNO DEJSTVO JE, DA JE BOGATSTVO V RAZLIČNOSTI IN V SPREJEMANJU TER V POVEZOVANJU, ZDRUŽEVANJU RAZLIČNOSTI V ENO, ČIMBOLJ CELOVITO RAZMIŠLJANJE IN ODNOS DO SVETA IN ŽIVLJENJA. VEČ POGLOBLJENEGA RAZMIŠLJANJA IN RAZUMEVANJA RAZVOJA ZGODOVINE IN OSNOVNIH POJMOV - MISLI IN BESEDE- PA JE EDINA NESPORNA IN UNIVERZALNA FORMULA ALI RECEPT ZA SPREMEMBE IN BOLJŠE JUTRI. KAJTI SPREMEMBE IN UČENJE SO EDINA STALNICA V ŽIVLJENJU.

V SKLADU S TEM PREPRIČANJEM NA TEM PORTALU NE DELAMO RAZLIK MED RAZLIČNIMI PRISTOPI IN METODAMI OSEBNE RASTI V SMISLU METRA BOLJŠE-SLABŠE, MED RELIGIJO, DUHOVNOSTJO, ALTERNATIVO ALI ZNANSTVENIM, ZAHODNO ALI VZHODNO TRADICIJO IPD. VSE ŠTEJE IN SE DA TUDI PRAKTIČNO KORISTNO UPORABLJATI PARALELNO, POVEZOVATI IN ZDRUŽEVATI V NOVE CELOTE. ODPRTI SMO ZA PREDSTAVLJANJE PRISTOPOV IN METOD Z RAZLIČNIH STRANI SVETA, TUDI ZA IZVEN ZEMELJSKE (EXTRATERESTIAL) IZKUŠNJE! 

VELIKO TRADICIONALNIH, TISOČLETNIH ZNANJ, VEŠČIN IN PRAKS IZGINULIH IN NAM NEZNANIH (MIT O ATLANTIDI) IN ZNANIH, A ŽE PRED VEČ TISOČ LETIH NEOBSTOJEČIH CIVILIZACIJ OHRANJAJO RAZLIČNE ŠOLE MAGIJE, MISTERIJEV IN ŠTEVILNE DANES LEGALNE TAJNE ORGANIZACIJE (SVOBODNI ZIDARJI ITN.), KI RAZPOLAGAJO Z VREDNIMI METAFIZIČNIMI, KOZMOLOŠKIM, ASTROFIZIČNIMI IN DRUGIMI ZNANJI IN VEŠČINAMI, KI SE POSTOPNO ODKRITO ALI ZAVITO RAZKRIVAJO JAVNOSTIM ŽE OD DRUGE VELIKE VOJNE. NAJ VAS ZATO NE ZAČUDI TUDI EDEN TAKŠNIH, ŠTEVILNIH PRIMEROV - MOGOČE VEČINI NAS NAVIDEZNO NA PRVI POGLED ŠOKANTNO ALI STVARNO - VSAK O TEM LAHKO PRESOJA IN SI USTVARJA LASTNO MNENJE, IN SICER: